Menu

Duyurular


LYBS'ye Eklenen 2 Araç Cinsi Hakkında Bilgilendirme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 213- 128 = 12/04/2023


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.04.2023 tarih ve E-25270526-042-1090054 sayılı yazısı.


Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere gemi acenteleri, Yanaşma Ordinosu ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB) işlemleri için Liman Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (LYBS) veri girişlerini yaparken gemilerde taşınan yükcinslerinin seçimini ulaştırma istatistikleri için kullanılan "Ulusal Standart Mal Sınıflaması (NSTR-TR)" içerisinde yer alan yük cinsleri arasından yapmaktadır.

Araç taşımaları istatistiklerinin daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi amacıyla, NSTR-TR mal sınıflandırmasında yer alan "Makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler" üst tanımında bulunan "Taşıma teçhizatı" bölümünün alt grubu olan "Taşıma teçhizatı ve parçaları"başlığı altına "Treyler - konteyner taşıma amaçlı (dolu)" ve "Treyler - konteyner taşıma amaçlı (boş)" adlı iki adet araç cinsi eklenmiştir. 

Gemi acentelerince, "Treyler - konteyner taşıma amaçlı (dolu)" araç cinsi seçildiğinde araç sayısı "Adet" olarak ve araçlarda bulunan konteynerlerde taşınan toplam yük miktarları da "Ton" olarak girilecektir (Örneğin; araç sayısı 50 adet, toplam yük miktarı 1000 ton). "Treyler - konteyner taşıma amaçlı (boş)" araç cinsi seçildiği durumlarda ise üzerinde sadece boş konteyner taşınan (Örneğin, araç sayısı 20 adet) araç sayısının girişi yapılacaktır.

LYBS'ye yeni tanımlanan bu araç cinslerinin hangi durumlarda seçileceğine dair açıklama aşağıda yer almaktadır: 

- Treyler - konteyner taşıma amaçlı (dolu) / (boş) araç cinsleri, Ro-Ro / Ro-Pax gemilerinden limana veya limandan Ro-Ro / Ro-Pax gemilerine sadece dolu / boş konteyner taşıma amacıyla dizayn edilmiş yük taşıma birimini ifade eder. 

- Bu yük taşıma birimleri (swap body dahil olmak üzere) sadece liman sahası içerisinde ve Ro-Ro / Ro-Pax gemileri içerisinde kullanılan araçları ifade eder.

Bölge Liman Başkanlığınız / Derneğiniz bünyesinde faaliyet gösteren acentelere yukarıda belirtilen değişiklikler hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bundan sonra veri girişlerinde yukarıda belirtilen değişikliğin hassasiyetle uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz