Menu

Duyurular


LRIT

SİRKÜLER NO: 18.3  / 155-127 = 21/02/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/02/2017 tarih ve 661-138/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 10.02.2017 tarih ve E.12598 sayılı yazısına atfen;


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve E.79362 sayılı yazısında, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanınması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi kapsamında, Türk bayraklı gemilerin limanlarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları ve izlenme oranlarının arttırılması amacıyla gemi donatan/işletenleri tarafından LRIT ile ilgili konularda, belirlenecek temas noktasının ve iletişim bilgilerinin (e-mail ve GSM numarası) 15.11.2016 tarihine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne bildirilmesinin talep edildiği,


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2017 tarih ve 953 sayılı yazısında ise, söz konusu hususlarla ilgili olarak bugüne kadar gemi donatan/işletenlerinin birçoğu tarafından gerekli bildirimde bulunulmadığının belirtildiği,


Bu kapsamda, LRIT ile ilgili olarak yaşanan sorunların en aza indirilmesi amacıyla LRIT ulusal veri merkezi işleticisi olan KEGM tarafından iletişim sağlanması amacıyla her donatan/işleten tarafından LRIT ile ilgili konularda belirlenecek temas noktasının ve iletişim bilgilerinin (e-mail ve GSM numarası) ivedilikle KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne (Beşyol Mahallesi, İnönü Cad. No:3/1 34295 Sefaköy/İstanbul) bildirilmesi istendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz