Menu

Duyurular


LRIT Uygunluk Belgesi Yetkilendirmeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 236-163 = 26/03/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.03.2021 tarih ve 984/356/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.03.2021 tarih ve 18848 sayılı yazıda, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) gereğince Uzak Mesafeden Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (Long Range Identification and Tracking-LRIT) Sistemi donatılması zorunlu olan gemilerin LRIT mesajı göndermek amacıyla kullandıkları uydu terminallerinin, SOLAS 74, Bölüm 5, Kural 19-1/6'ya göre İdare tarafından onaylı LRIT uygunluk belgesi olması gerekmekte olup, bu uygunluk belgesinin, ülkelerin denizcilik idarelerinin yetkilendirdikleri Uygulama Servis Sağlayıcı (ASP) firmalar aracılığıyla düzenlenmesi gerektiği,

Bu kapsamda, Türk Bayraklı gemilerde LRIT Uygunluk Belgesi düzenlemek için yetkilendirilmiş ASP firmalarının aşağıdaki şekilde güncellendiği;

Arskom Bilgisayar Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Elsan Savunma ve İletişim Gereçleri A.Ş.

Pole Star Application Ltd.

STT Deniz Ticaret ve Servis Ltd. Şti

Transas Telematics Ltd.

23/03/2021 tarihinden sonra sadece yukarıda belirtilen firmalar tarafından düzenlenmiş olan LRIT Uygunluk Test Raporları’nın geçerli kabul edileceği belirtilmekte olup, yapılan güncellemeyle ilgili olarak Türk Bayraklı gemi donatanlarına, işletmecilerine ve ilgililerine gerekli duyuruların yapılması hususları istenmektedir.

Konu yazıya Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada "Genel" ve "Teknik" ve bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz