Menu

Duyurular


Londra Belediye Başkanı’nın İMEAK DTO’na Yapacağı Ziyaret ve Düzenlenecek Seminerin Gündemi Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 060-046 = 26/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/01/2011 tarih ve  277-41/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: (a) 19.01.2011/205 tarih ve sayılı, No:35/2011 Sirkülerimiz.

       (b) U.K. Trade & Investment, İngiltere Başkonsolosluğu’ndan

            alınan 20.01.2011 tarihli e-posta mesajı.

 

Londra Belediye Başkanı Sn. Lord MAYOR’ın 28.01.2011 tarihinde İMEAK DTO’na bir ziyaret yapacağı ve ziyaret sonrasında bir Seminer düzenleneceği İlgi (a) Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Ağırlıklı olarak deniz taşımacılığı, iklim değişikliği ve bunun denizcilik endüstrisi  ve Türk denizcilik şirketleri için taşıdığı önem, gemi inşa miktarındaki artış, uluslararası gemi finansmanındaki son gelişmeler, deniz haydutluğu, Londra, İngiltere’de dava etme gibi konularda yabancı şirketler temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde simültane tercüman desteği sağlanacaktır.

 

Söz konusu Seminere Üyelerimizin geniş çaplı katılımının yararlı olacağı değerlendirilmekte olup,  İlgi (b) yazı Ek’inde gönderilen Seminer Gündeminin Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: Seminer gündeminin Türkçe çevirisi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz