Menu

Duyurular


Lojistik Sürecinde Dokümantasyonun Sadeleştirilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 188-156 = 02/03/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/03/2017 tarih ve 812-165/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B’un 01.03.2017 tarih ve 3651 sayılı yazısına atfen;

8 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Toplantısı'nda, "Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı" Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no'lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği,

 

Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulduğu, Lojistik Koordinasyon Kurulu'na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere Odamız katkısına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması istenmektedir.

 

Konunun önemine binaen aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı (2014-2018)


Dağıtım: Tüm üyelerimiz