Menu

Duyurular


Limanlar Yönetmeliğinin Uygulanması.

SİRKÜLER NO: 11.6  / 037-037 = 11/01/2013

 

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ambarlı Liman Başkanlığından alınan, 11/01/2013 tarih ve 68823746/010-07-02/39 sayılı “Limanlar Yönetmeliğinin Uygulanması” konulu yazısında;

 

“İlgi: 31 Ekim 2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Limanlar Yönetmeliği.

 

Limanlar Yönetmeliğinin 14/4. Maddesi uyarınca gemi acenteleri tarafından zaman zaman Başkanlığımıza sözlü talepte bulunularak, gemilerinin baş/kıç itici pervane veya sisteme sahip olduklarından bahisle romorkör indirimi istenmekte ayrıca mevcut yönetmeliğin uygulamasının da bir yıl süreyle ertelendiği ifade edilmektedir.

 

Gemi ilgililerimiz, ilgi Yönetmeliğin 14/4. Maddesi kapsamında olan gemilerinin romorkör indiriminden yararlanabilmeleri için baş/kıç itici pervane veya sistemlerine ilişkin ilgili kurumdan son beş yıl içersinde almış oldukları geçerli belge ile birlikte ve bunların çalışır durumda olduklarını, yanaşma izni (ordino) talebi ile birlikte veya öncesinde yazılı olarak Başkanlığımıza ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu konuda ki sözlü talepler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada dikkate alınmayacaktır.

 

Limanlar Yönetmeliği yürürlüktedir. Romorkör şartlarına uyum sağlayamayan işletmeler bakımından, sadece Geçiş Hükmü başlıklı Geçici 1/1. Maddesinin yürürlülüğü, 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.”

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz