Menu

Duyurular


Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6 / 226-139 = 14/04/2023 

 

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 14.04.2023 tarih ve 32163 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


   

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz