Menu

Duyurular


Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci Denetimi (Gümrük Muhafaza Hizmetleri )

SİRKÜLER NO: 8.7 / 103-78 = 21/02/2022


İlgi: Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’ndan alınan 16.02.2022 tarih ve E-22027416-663.05-00071996735 sayılı yazısı.

 

İç Denetim Birimi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ticaret Bakanlığı'nın 31/12/2021 tarihli, 70593591 sayılı Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci’’ ne ilişkin 1.7 no.lu Denetim Faaliyetinin İç Denetçiliğimizce gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu denetimin kapsamı “Bakanlığımızın gümrük muhafaza hizmetleri” ile sınırlıdır.

Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili tarafların (kamu ve özel sektör) görüşlerinin alınmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemler Üne, (gümrük muhafaza hizmetleri) ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizin bildirilmesini arz ederim.’’

Denilmektedir.

Hazırlanacak çalışmada değerlendirilmek üzere görüş ve önerilerinizi 04.03.2022 tarihine kadar derneğimiz E-Posta adresine ( vapurd@vda.org.tr ) iletmenizi rica eder saygılarımızı sunarız.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz