Menu

Duyurular


Liman Tesislerine Yönelik RSO Yetkilendirme Duyurusu (ATEM) Hk.

SİRKÜLER NO: 2.1/395-291   = 14/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 13/08/2014 tarih ve  3504- 537 / 2014 sayılı yazısı.
 
 
"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme  Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2014 tarih ve 37662 sayılı yazısına atfen;
 
ATEM Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ ye liman tesisleri için “Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi” ve “Liman Tesisi Güvenlik Planı” hazırlamak üzere, 05.08.2014 tarihinde İdare adına RSO yetkisi verildiği, bildirilmektedir.”
           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz