Menu

Duyurular


Liman Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.5  / 970-718 = 26/12/2018

“T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 26.12.2018 tarih ve 60288926-573.01-E.479426 sayılı yazısında;

 

Limanlarında uygulanmakta olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 2019 yılı uygulamalarını esas alan 20.12.2018 tarih ve L/2018-3 sayılı genelgesinin ekte sunulduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: Genelge

Dağıtım: Tüm üyelerimiz