Menu

Duyurular


Liman Devleti Kontrol Rejimleri Arasındaki İşbirliği, Uyum ve Bilgi Paylaşımı Güçlendirmesi

SİRKÜLER NO: 22.3  / 822-626 = 08/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/11/2017 tarih ve 4250-697/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“06/11/2017 tarih ve 30 sayılı IMO Basın Duyurusuna atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün yayımladığı İlgi yazıda Liman Devleti Kontrolü rejimleriyle ilgili bir toplantı düzenlendiği ve toplantıda tavsiye niteliğinde bazı kararlar alındığı ifade edilmektedir.

Buna göre; uluslararası yönetmeliklere uygun olarak hareket edilip edilmediğini araştıran Liman Devleti kontrol rejimleri, IMO'yla olan bilgi paylaşım süreçlerini geliştirileceklerini ve kendi aralarında daha kuvvetli bir işbirliği yapacaklarını açıklamış ve alınan kararların, IMO ve PSC rejimlerinin Bakanlık makamlarınca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Tavsiye kararları şu şekildedir: İstatistiksel çıktıların geliştirilmesi ve PSC rejim sistemlerinin daha uyumlu bir hale getirilmesi için çalışma yapılması; "siyah/gri/beyaz liste" uygulamasından ziyade söz konusu geminin risk profilinin ortaya konmasına dayanan bir yaklaşımın olanaklarının araştırılması; PSC bilgi sistemlerine, beklenenden daha düşük performans gösteren gemiler için ortak bir liste eklenmesi ve güncelliğin sağlanması; bilgi paylaşımı sürecini daha etkin bir hale getirmek için PSC rejimleri arasında ortak bir platform kurulması ve çalışma politikalarının geliştirilmesi; IMO'nun çalışmalarının nasıl sonuçlandığını takip etmek, gemideki uygulamalarla ilgili doğrudan bilgi toplamak ve teknik işbirliği ile kapasite arttırma faaliyetlerini desteklemek için IMO ve PSC rejimleri arasındaki ortaklığın daha ileri bir düzeye taşınması.

 

Toplantıya katılan PSC temsilcileri, ayrıca, Liman Devletlerinin raporlama prosedürlerinin "tek pencere" sistemi kapsamına alınarak daha uygulanabilir duruma getirilmesi için IMO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün birlikte çalışması talebinde bulundu.

 

Son olarak, iki yılda bir toplantı yapılması ve PSC yetkililerinin üzerlerinde kamera taşıyarak çalışma olanaklarının bir sonraki toplantı gündeminde tartışılması önerildi.”

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz