Menu

Duyurular


Liman Devleti Denetimlerinde Uygulanacak Olan Yeni Denetleme Rejimi

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0131-106 = 18/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/02/2010 tarih ve  0761-99/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı’nın (EMSA) Yeni Denetleme Rejimi hakkında sunumu’na atfen;

 

20 Ocak 2010 tarihinde Odamızda yapılan EMSA Bilgilendirme Toplantısında, EMSA İşbirliği ve Eğitim Sorumlusu Sn. Giuseppe Russo tarafından gerçekleştirilen İlgi sunumda, 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan Yeni Denetleme Rejimi’nin (New Inspection Regime -NIR) aşağıdaki hususları içerdiği belirtilmiştir:

 

-Geminin;

•1974 Solas ve 1978-1988 Protokolleri,

•Marpol 73 / 78 ve 1978-1997 Protokolleri,

•Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW 78 /95)

•Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kuralları (Colreg) 72,

•1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Konvansiyonu ve 1988 Protokolü,

•ILO Madde 47 ve 1996 Protokolü,

•Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC 92)

•Anti-Fouling Sözleşmesi (AFS 2001)

•Bunker Sözleşmesi 2001,

•Gemilerin Tonajlarının Ölçümü Uluslararası Sözleşmesi (Tonnage) 1969,

ile uyumluluğu denetlenecektir.

 

-Eski rejimde her Üye Devletin % 25 olan asgari gemi denetleme sınırı, yeni rejimde “adil bölüşüm” ilkesi doğrultusunda, limanlara uğrak yapan gemi sayısına göre verilen bölgesel taahhütler oranında belirlenecektir.

 

-Denetimlere tabii tutulacak gemiler risk kategorilerine göre belirlenecek, risk kategorileri ise gemi tipi, bayrak devleti ve tanınmış kuruluş (RO) performansları, şirket performansı, eksiklikler, alıkonma göz önünde bulundurularak günlük olarak hesaplanacaktır.

 

-Yüksek Riskli Gemiler 5-6 ayda bir, Standart Riskli Gemiler 10-12 ayda bir, Düşük Riskli Gemiler 24-36 ayda bir denetime tabii tutulacaktır.

 

-Söz konusu rejimde gemiler Öncelik 1 (P1) ve Öncelik 2 (P2) olarak sınıflandırılacak, P1’ler mutlaka denetlenecek, P2’ler ise uygun görüldüğü takdirde denetlenebilecektir.

 

-P1 gemiler 15 gün içinde;

-  aynı limana geleceğini,

-  Üye Devlet içinde farklı bir limana gideceğini,

- Önceden kararlaştırılmış başka bir Üye Devlet limanına varacağını

bildirmek suretiyle, denetim için 15 günlük erteleme alabilecektir.

 

-Üye Devletler, erteleme mümkün değilse, P1- Yüksek Riskli Gemilerin % 5’ine kadar, P1- Standart ve Düşük Riskli Gemilerin % 10’una kadar gemiyi denetlemeyebilecektir.

 

-Üye Devlet limanlarına uğrak yapan P1 gemi sayısı o ülkeye düşen denetim payından büyükse, Üye Devlet % 30’a kadar P1 gemiyi denetlemeyebilecektir.

 

-Üye Devlet limanlarına uğrak yapan P1 ve P2 gemi sayısı denetim payından küçükse, Üye Devlet P1 denetimlerinin tümünü (“erteleme mümkün değilse P1 Yüksek Riskli Gemilerin % 5’ine kadar, P1 Standart ve Düşük Riskli Gemilerin % 10’una kadar gemiyi denetlemeyebilir” kuralı geçerlidir) ve P2 gemilerin en az % 85’ini denetlemelidir.

 

Yeni Denetleme Rejiminde, eskisinden farklı olarak göze çarpan en önemli hususun, şirketlerin performanslarının da değerlendirmeye tabi tutulacak olduğu kaydedilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Sunum (İngilizce)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz