Menu

Duyurular


Libya / Zuvara Limanı

SİRKÜLER NO: 2.7  / 247-207 = 21/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/03/2017 tarih ve 1096-218/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarihli ve E.22785 sayılı yazısına atfen; 

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 09.03.2017 tarihli yazıdan bahisle, Libya’nın tamamında güvenlik sorununun bulunduğu, son zamanlarda Trablus’un batısında yer alan Zuvara şehrinin, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı bölgeler içerisinde ön plana çıktığı, yakıt kaçakçılığı, insan ticareti/göçmen kaçakçılığı eylemleriyle de anılan bölgede, gemilerimizin ve gemi personelinin güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı, Trablus Büyükelçiliğimizin 03 Mart 2017 tarihli seyahat duyurusunda; Libya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın gidecekleri bölgenin güvenliğini kontrol etmeleri, özellikle Zuvara’ya gidilmemesi, gemilerimizin de önerilen nakliye işleri yasal belgelerle güvence altına almadıkça Zuvara Limanına yanaşmamaları hususlarında kuvvetle tavsiyede bulunduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz