Menu

Duyurular


Libya ve Suriye Limanlarına Gidecek Gemiler İçin Güvenlik Seviyesi Güncelleme

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0685-495 = 25/11/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/11/2011 tarih ve  4471-623/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İLGİ : a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2011 tarih ve 5953 sayılı

              yazısı.

            b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı

                Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2011 tarih ve 33102 sayılı yazısı.

 

İlgi (b) yazı ile;

 

-İlgi (a) yazıda, Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesiyle birlikte ülkede yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 3(üç) ilan edildiğinin İlgi (b) yazı ile duyurulduğu,

 

-Son olarak, Libya limanlarında; güvenlik tehditlerinin ve günlük yaşamın istikrarı ile emniyeti yönünden gelişmelerin tekrar değerlendirildiği ve Dışişleri Bakanlığımızın 17.11.2011 tarihli yazısında yer alan uygun görüşüyle de Libya Limanlarına gidecek Türk bayraklı gemilerimiz için Güvenlik Seviyesinin 3(üç)’den 2(iki)’ye indirildiği,

 

-Diğer taraftan, son günlerde Suriye’de yaşanan siyasi çalkalanmalar nedeniyle yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle yine Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden Suriye limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 2(iki) ilan edildiği,

 

-ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlandığı,

 

beliritilerek, söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz