Menu

Duyurular


Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlemesi Hk.

SİRKÜLER NO:2.2/49-46= 22/01/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 22.01.2015 tarih ve 395/63-2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2015 tarih ve 3851 sayılı yazısına atfen;
 
İlgi yazıda Dışişleri Bakanlığı’nın 13.01.2015 tarih ve 7373654 sayılı yazısında yer alan görüşler doğrultusunda;
 
Son haftalarda yaşanan çatışmalar, meydana gelen hava saldırıları, güvenlik durumundaki istikrarsızlık ve olumsuz gelişmeler nedeniyle, ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden tüm Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi’nin 3 (üç) ilan edildiği,
ISPS Kod’a tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.didgm.gov.tr/internet adresinden “ISPS” başlığı altında eş zamanlı olarak yayımlandığı bildirilmektedir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz