Menu

Duyurular


Landing Kart Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 15.3 / 166-129 = 10/04/2014
 
 
İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazmış olduğumuz 30.01.2014 tarih ve DN: 15.3/40 sayılı “Landing Kart Uygulaması” konulu yazımız yetkililer tarafından olumlu olarak değerlendirilmiş ve  alınan 09/04/2014 tarih ve 47909374.16929(41930)135-1 sayılı cevap yazısı ile üretilen çözüm aşağıda sunulmuştur.
 
“İlgi:
a) 30/01/2014 tarih ve DN:15.3/40 sayılı yazınız.
b): EGM Yabancılar Hudut İlt. D.Bşk.’na hitaben Şube Müdürlüğümüzün 06.02.2014 tarih ve 588-024080 sayılı yazımız.
c): EGM Yabancılar Hudut İlt.D.Bşk. ’nın 27.03.2014 tarih ye 8425-50781 sayılı yazısı.
 
İlgi ( a ) sayılı yazı ile Şubemize yapmış olduğunuz müracaatta Tuzla Tersaneler bölgesine bakım ve onanın amacıyla gelen gemilerin tamir ve bakımı süresince 3 ila 6 ay arasında kalabildiği, bu gemilerde bulunan personelinin pasaportlarının alınması karşılığında üç günlük Landing Card ile liman şehrini gezebildikleri ancak geminin uzun süre tersanelerde kalması sebebi ile verilen Liman Şehri Gezer Belgelerinin bir kereye mahsus 72 saate kadar düzenlendiğini; bu durumun gemi adamlarının güç durumlarda kalmalarına, hasta olan gemi adamlarının hastaneye götürülememesine, bölge esnafının olumsuz etkilenmesine iş ve döviz kaybına neden olduğundan bahisle durumun düzeltilmesi talep edilmektedir.
 
İlgi (b) sayılı yazımız ile EGM Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili görüş sorulmuş,
 
İlgi ( c ) sayılı yazı ile EGM Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı’ndan gelen 27.03.2014 tarih ve 8423-50781 sayılı talimat yazısı ile ülkemize bakım, onarım için gelen ve uzun süre kalacak gemi personeline ne tür işlemler yapılacağı, işlemlerin nasıl yürütüleceği ile ilgili yeniden düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
 
Konuyla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemenin 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren uygulamaya konulacağı, ve genelge ve dilekçe örneklerinin yazımız ekinde gönderildiği hususu,”
                                                          
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve ekleri
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz