Menu

Duyurular


Kuzey Karadeniz Ülkeleri Arasındaki Güncel Gelişmeler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 118-87 = 25/02/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.02.2022 tarih ve 1312/155/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan güncel duyuruda; Kuzey Karadeniz ülkeleri arasındaki güncel gelişmeler de dikkate alınarak, anılan ülkelerin Karadeniz'deki limanlarını ziyaret edecek Türk Bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin 2 (iki)'ye çıkartılmış olduğu,’’

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz