Menu

Duyurular


Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

SİRKÜLER NO: 12.2  / 956-708 = 21/12/2018

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 14/12/2018 tarih ve E-00039828116 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Bakanlığımızca yürütülen “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” kapsamında Bakanlığımız dış paydaşlarının gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya koyulabilmesi amacıyla bir anket çalışması yürütülmektedir.

 

Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olarak https://uygulama.gtb.gov.tr//Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi 

linkteki web adresinde bulunan söz konusu anketin ilgililere ulaştırılarak 14.01.2019 tarihine kadar katılımın sağlanması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz