Menu

Duyurular


Küresel İşletmeler Köprüsü Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2  / 064-051 = 23/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/01/2013 tarih ve  295-48 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C.Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 07.01.2013 tarihli ve 01080 sayılı yazısına atfen;

 

Mısır, Tunus ve Filistin'de AB ve Türk firmaları ile üçlü işbirliği gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Küresel İşletmeler Köprüsü Girişimi kapsamında hazırlanan Başlangıç Raporu’nda Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Alaa Ezz’in önerisi doğrultusunda, Mersin ile Pord Said arasında faaliyet gösteren Ro-Ro hatlarının birer uzantısı olarak Türkiye üzerinden Avrupa ve BDT ülkelerine, Mısır üzerinden ise Afrika içlerine ve Körfez Ülkelerine taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla Mersin’de Türk, AB ve Mısır  lojistik şirketlerinin buluşturulması hususuna yer verildiği,

 

Bu doğrultuda, Küresel İşletmeler Köprüsü Girişimi çerçevesinde üçlü işbirliği gerçekleştirilecek sektörler arasına lojistik sektörünün de ilave edildiği, 6-9 Şubat 2013 tarihinde Mersin’de anılan ülkeler arasında lojistik alanında işbirliğine dair bir bilgilendirme seminerinin ve firmalar arası ikili görüşmelerin düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek Odamızdan etkinlikle ilgili lojistik firmaların bilgilendirilmesi istenmektedir. ”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

Ek 1: İlgi yazı ve Taslak program

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz