Menu

Duyurular


Kurban Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 608-467  = 15/08/2018


T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 15.08.2018 tarih ve 60288926-573.99-E.310672 sayılı yazısında;

 

“Kurban Bayramı nedeniyle Limanımızda, 20.08.2018 tarihi saat 13.00’den 20.08.2018 saat 24.00’e kadar mesaili, 21.08.2018 tarihi saat 00.00’dan 21.08.2018 tarihi 24.00’’e kadar çalışma yapılmayacaktır. 22.08.2018 tarihi saat 00.00’dan 26.08.2018 tarihi saat 24.00’e kadar mesaili çalışma yapılacaktır. Mesaili çalışmak isteyen acente ve firmaların 17.08.2018 tarihi saat 11.00’a kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz