Menu

Duyurular


Kruvaziyer Gemi Yolcu / Mürettebatının Giriş – Çıkış İşlemleri

SİRKÜLER NO: 15.3  / 159-131 = 21/02/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/02/2017 tarih ve 680-142/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın 20.02.2017 tarih ve 42401 sayılı yazısına atfen;

"Kruvaziyer Gemi Yolcu / Mürettebatının Giriş-Çıkış İşlemleri"ne ilişkin uygulamanın 20.02.2017 Tarih ve 11/1 Sayılı Genelge ile yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu Genelge ile, liman şehrini gezecek yabancılardan kruvaziyer gemi yolcu / mürettebatının giriş-çıkış işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için gerekli uygulamaların;

·         Ön Sorgulama İşlemleri,

·             Ön Sorgulama Sonucu, Hakkında Tahdit –Aranma/Yakalanma İle Belgelerinde Zayi/Çalıntı Kaydı Bulunan Yolcu ve Mürettebata Dair Yapılacak İşlemler,

·         Ülkemize Girişleri Uygun Görülen yolcu ve Mürettebata Dair Yapılacak İşlemler,

·         Giriş-Çıkış Usulleri ve Kayıt İşlemleri,

·         Uygulama,

 

şeklinde olduğu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz