Menu

Duyurular


Koronavirüs Tedbirleri

SİRKÜLER NO:23.1 / 312-222 = 27/04/2021 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün yayınladığı 22.04.2021 tarihli ve E-21113123-105.99.-27327 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında;

 


Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında lojistik zincirinin önemli bir parçası olan denizcilik sektörünün salgından en az etkilenmesinin sağlanmasını teminen Liman Başkanlıkları tarafından alınması gereken önlemlerle ilgili olarak;

-     Ulusal (kabotaj, 100 mille sınırlı, idari liman seferi) sefer yapan gemi, su ve içsu araçları ve şirketlerin kara ve/veya deniz sörveyi ve belgelendirme işlemlerinde risk olduğunun değerlendirilmesi durumunda uzatma taleplerinin olay bazında Genel Müdürlüğümüze iletilmesi ve tarafımızca değerlendirilerek uzatma verilmesi,

-      Uzatma verilmesi durumunda Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi kapsamında düzenlenmiş test sertifikalarının da uzatma süresi içerisinde geçerli sayılması,

-      Yetkilendirilmiş Kuruluşların klas kayıtları altında olup ulusal sefer yapan Türk Bayraklı gemilere ve şirketlere ait belgelere ilişkin olarak uzatma talebi olması durumunda İdaremize bildirimde bulunularak talimat alınması,

-      Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Kontrolü Denetimi uygulamalarının zorunlu denetim yapılması gereken haller (ihbar, kaza gibi) dışında askıya alınması,

-     Kabotaj sefer bölgesinde sefer yapan Türk Bayraklı gemilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen program dışı sörvey uygulamalarının zorunlu haller dışında askıya alınması,

-      Liman tesislerinde ISPS Kod uygulamaları kapsamında yapılan Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi denetimleri, Liman Tesisi Güvenlik / Eşdeğer Güvenlik Planları onay denetimleri ile periyodik vize denetim tarihi gelen tesislerin denetim tarihlerinin ertelenmesi,

-     Kılavuzluk hizmetleriyle ilgili olarak Bakanlığımızın 25.03.2020 tarihli ve E.21295 sayılı talimatının uygulanması

tedbirleri alınmış olup 1 Haziran 2021 gününe kadar belirtilen şekilde tedbirlerin uygulanması, konunun önemine binaen idari sahanızdaki ilgililere ivedi duyurulması, gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz