Menu

Duyurular


Köpüklü Yangın Söndürme Sisteminde Meydana Gelen Arıza

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0202-153 = 07/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/04/2010 tarih ve  1608-173/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 23.03.2010 tarih ve MC(10)38 sayılı yazısı ve Ek’i MAIB Bültenine atfen;

 

İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB) bülteninde belirtildiği üzere, Oscar Wilde isimli yolcu gemisinin makine dairesinde 02.02.2010 tarihinde yangın çıkmış olup yangın hızla büyümüştür. Yangını söndürmek için köpüklü yangın söndürme sistemi devreye sokulmuş fakat sistem köpük yapmakta başarısız olmuş ve yangın ancak gemi mürettebatının çabaları ile 1 saat sonra söndürülebilmiştir.

 

ICS Üyelerinden söz konusu MAIB Bültenini en geniş şekilde duyurmaları istenmektedir.

 

İlgi yazı Ek’inin İMEAK Deniz Ticaret Odasınca yapılan Türkçe çevirisi ile İlgi yazı ve Ek’i ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’i

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz