Menu

Duyurular


Köprüüstü Seyir İzleme Alarm Sistemi (BNWAS) Zorunluluğu Hk.

SİRKÜLER NO: 22.2 / 045-037 = 14/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/01/2011 tarih ve  117-22/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2010 tarih ve 39773 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO)’nün Deniz Emniyeti Komitesi(MSC) tarafından 5 Haziran 2009’da kabul edilen MSC.282(86) sayılı karar kapsamındaki değişiklikler 1 Ocak 2011 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Karar kapsamında, SOLAS-74 Sözleşmesi kapsamındaki tonajına bakılmaksızın yolcu gemilerinin ve 150 GRT ve üzerindeki yük gemilerinin, standartları MSC.128(75) sayılı Karar ile belirlenen “Köprüüstü Seyir İzleme Alarm Sistemi(BNWAS)” ile donatılmasına ilişkin düzenlemeler de yer almakta olup, konuya ilişkin uygulama süreci aşağıda belirtilmiştir.

 

KÖPRÜÜSTÜ SEYİR İZLEME ALARM SİSTEMİ(BNWAS) ZORUNLULUĞU UYGULAMA SÜRECİ

-1 Temmuz 2011 tarihi veya sonrasında inşa edilen ve Karar kapsamında yer alan gemiler servise başlamadan önce,

-1 Temmuz 2011 tarihinden önce inşa edilen gemiler aşağıdaki tablo uyarınca,

 

Gemi Tipi

Köprüüstü Seyir İzleme Alarm Sistemi
(BNWAS) Zorunluluğu Uygulama Süreci

Yolcu gemileri

1 Temmuz 2012’den sonraki ilk “Teçhizat
 Emniyet Belgesi” sörveyine kadar

3000 GRT ve üzeri tonajlı yük gemileri

1 Temmuz 2012’den sonraki ilk “Teçhizat
 Emniyet Belgesi” sörveyine kadar

500 GRT ve üzeri - 3000 GRT altı yük gemileri

1 Temmuz 2013’den sonraki ilk “Teçhizat
 Emniyet Belgesi” sörveyine kadar

150 GRT ve üzeri – 500 GRT altı yük gemileri

1 Temmuz 2014’den sonraki ilk “Teçhizat
 Emniyet Belgesi” sörveyine kadar

 

Köprüüstü Seyir İzleme Alarm Sistemi(BNWAS) ile donatılacaktır.

- Temmuz 2011 tarihinden önce gemilere donatılmış olan Köprüüstü Seyir İzleme Alarm Sistemleri için MSC.128(75) sayılı Kararda belirtilen standartlara uyumu gösteren tip onay belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Standartlara uymayan sistemlerin yukarıda belirtilen uygulama süreci doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz