Menu

Duyurular


Konu: Avrupa Birliği Ön Bildirimli Kargo Deklarasyonu Hk.

SİRKÜLER NO: 4.8 / 050-040 = 14/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2011 tarih ve  135-26/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Avrupa Birliği Ön Bildirimli Kargo Deklarasyonu ile ilgili Bilgi Notu hazırlanmış olup bahse konu Bilgi Notu’na Odamız web sitesi “AB’den Haberler” kısmından (http://www.denizticaretodasi.org/DetoPortal/Default.aspx?tabid=658) erişilebilinir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz