Menu

Duyurular


Konteyner ve Liman Takip Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 527-413 = 10/07/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04/07/2017 tarih ve 52856264-235 sayılı “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”  konulu yazısında;


“Bilindiği üzere, liman işlemlerinin sadeleştirilmesi ve tüm süreçlerin elektronik ortama alınması ve takip edilmesi amacıyla 12/01/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve 2017/3 sayılı Genelge ile düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 03/07/2017 itibariyle Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Uluslararası Limanı ve Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı limanlarda sistem çalışmalarını tamamlamış olan acentelerle pilot olarak uygulamaya alınacaktır.

Diğer taraftan, yapılan düzenlemeler 07/08/2017 tarihine kadar tüm acentelerle ve tüm limanlarda aşamalı olarak hayata geçirilecektir.

Bu itibarla, konu ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması ve eksikliklerin giderilmesini teminen liman işletmeleri ile acentelerin talimatlandırılması hususu,”

 

Bildirilmekte olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi yazı


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz