Menu

Duyurular


Konteyner ve Liman Takip Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 202-168 = 08/03/2017 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”  kapsamında entegrasyonu tamamlanan limanda işlemlerin yürütülmesine ilişikin 06/03/2017 tarih ve 52856264-235-E.22685116 sayılı Konteyner ve Liman Takip Sistemi” konulu genelge ekte sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz