Menu

Duyurular


Konteyner ve Liman Takip Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 035-031 = 10/01/2017 


T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 10/01/2017 tarih ve 28592149-235/E.21718285 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 10.01.2017 tarihli, 21696180 sayılı yazılarında özetle; Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında, limanlara giriş ve çıkış yapan araç ve konteyner bilgilerinin elektronik ortamda kayda alınması gerekmekte olduğu, ancak sistem üzerinden yapılan kontrollerde bu kayıtların sağlıklı olarak tutulmadığının görüldüğü,

Söz konusu kayıtların tutulmasında aksama yaşanmamasını teminen, Mersin Gümrük Müdürlüğüne bağlı Mersin Uluslararası Limanında, Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlarda ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı Borusan Limanında, 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren elektronik ortamda giriş kayıtları bulunamayan araçların liman sahası çıkışlarına sistemsel olarak izin verilmeyeceği bildirilerek konuyla ilgili olarak ilgili gümrük müdürlüklerinin, söz konusu limanların, taşımacı firmaların, derneklerin/kooperatiflerin talimatlandırılması ayrıca BİLGE Sisteminde ilgili memur profillerinde yetkilendirme işlemlerinde herhangi bir gecikme yaşanmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınması talimatlandırılmıştır.


Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz