Menu

Duyurular


Konteyner ve Liman Takip Sistemi – Dahili Taşıma

SİRKÜLER NO: 8.7  / 528-414 = 10/07/2017 


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü – Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi’nin 12/06/2017 tarih ve 72093537-235-E.25732568 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 21.04.2017 tarih ve 8.7/349 sayılı yazısına atfen;

16.04.2005 tarihli, 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesi’nin Konteynerlerle ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenen geçici ithal edilen konteynerlerin dahili taşımacılıkta kullanılmasına ilişkin ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.


Anılan Yönetmelikte düzenlenen dahili taşımacılığa ilişkin Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 01.06.2017 tarihli, 25191853 sayılı yazıda, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu düzenlemek suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan konteynerlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabileceği süre içerisinde olmak koşulu ile ihraç yükü almak üzere gümrüklü sahadan ülkeye girişinin 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesinin Konteynerlerle ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenen dahili taşımacılık ye dolayısıyla iç ticaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: 21.04.2017 tarih ve 8.7/349 sayılı yazımız

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz