Menu

Duyurular


Kombine Taşımacılık Yönetmeliği'nde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 369-215 = 16/06/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.06.2023 tarih ve 1616/447/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 08.06.2023 tarih ve 1189768 sayılı yazıda ;

27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kombine Taşımacılık Yönetmeliği'nde sektör beklentileri değerlendirilerek yeni düzenlemeler yapıldığı, bu düzenlemelerin yer aldığı Taslak Yönetmelikler ve düzenlemelerin gerekçeleri ile açıklandığı karşılaştırma tablosu yazı ekinde yer almaktadır.

Bu kapsamda, ekte yer alan Kombine Taşımacılık Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin görüşlerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere en geç 20.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan görüş formuna işlenerek Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz