Menu

Duyurular


Kız Kulesi Altyapı Bağlantıları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 393-226 = 23/06/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.06.2023 tarih ve 1656/464/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 22.06.2023 tarihli ve 1229600 sayılı ekte sunulan yazıda; İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün ve Teknik Dalgıç Denizcilik San. ve Tic. LTD. Şti. yazılarına atıfla izin başvurusu yapılan Kız Kulesine çekilecek elektrik, fiber ve su hattı altyapı çalışmalarının; Üsküdar tarafında 41° 01' 23'' N - 029° 00' 24'' E, Kız Kulesi tarafında 41° 01' 16.2''N - 029° 00' 15.3'' E koordinatları arasında yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması ile bölgede dikkatli seyir yapılması ve gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz