Menu

Duyurular


Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 43-21 = 18/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.01.2023 tarih ve 250/46/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 12.01.2023 tarih ve 914514 sayılı yazıda; 18.11.2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğin" 18.02.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesinin (1) bendindeki "Kıyı tesisi izin sürecinin e-Devlet üzerinden elektronik ortama taşınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar izin başvuruları dilekçe yoluyla yapılır." hükmü gereği, kıyı tesisleri tarafından yapılacak olan başvuruların ve devamındaki işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve kıyı tesisi işletmecilerinin Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunabilmeleri için Kıyı Tesisi Bilgi Sistemine (KTBS) erişmek üzere e-Devlet üzerinden gerekli yetkilendirilmenin yapılması gerektiğinden, bu kapsamda Ek-2, 3, 4, 5 ve 6'da gönderilen tesisler ile listelerde adı olmayan ve bugüne kadar kıyı tesisi işletme izni almamış/talepte bulunmamış ancak söz konusu Yönetmelik kapsamında izin talebinde bulunacak kıyı tesislerinin, Ek-1'deki "Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi Erişimi İzin Talep ve Taahhütnamesi"ni eksiksiz olarak doldurmalarının sağlanması ve 09.02.2023 tarihine kadar Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz