Menu

Duyurular


Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Çevre 1 Barcının Havuzlama/Kızak, Güverte Bakım Onarım İşi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 258-216 = 24/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/03/2017 tarih ve 1137-229/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün alınan 23.03.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

Kuruluşlarına ait Çevre 1 Barcının Havuzlama/Kızak, Güverte Bakım Onarımı İşinin mesajları ekinde sunulan iş emirleri doğrultusunda "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında sözleşme imzalanarak yaptırılacağı,

Bahse konu Çevre 1 Barcının Havuzlama/ Kızak, Güverte Bakım Onarımı İşi ile ilgili iş emirlerinin fiyatlandırılarak kaşelenip, imzalanarak 29.03.2017 Çarşamba günü Saat: 16:00'ya kadar 0212 292 89 68 / 0212 292 29 06 no.lu fakslarına gönderilmesi, Genel Müdürlükleri Malzeme Dairesi Başkanlığı İhale İşlemleri Şube Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya ramis.kalkavan@kiyiemniyeti.gov.tr e-mail adresine (Kaşe ve imza olacak şekilde) iletilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz