Menu

Duyurular


Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 601-464 = 01/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/08/2017 tarih ve 2920-500/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.07.2017 tarih ve 11706 sayılı yazısına atfen;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.07.2017 tarihli ve 21408564-135.99-E.8901 sayılı yazısında, Avrupa Birliği'nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Tüzüğü'nü uyumlaştırmak amacıyla,

·    "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in (KKDİK Yönetmeliği) 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı,

·         KKDİK Yönetmeliği'nin yayımlanmasıyla "Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik’in 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlükten kalktığı,

 

·     Ayrıca "Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik’in 23 Aralık 2017 tarihinde ve "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’in 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacağı ,”


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz