Menu

Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 2.8 / 611-430 = 29/09/2022 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2022 tarih ve E-19463099-145.02-661792 sayılı yazısında;

 

‘’İlgi : a) 19.08.2022 tarihli ve 575502 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge,

b) 06.09.2022 tarihli ve E-19463099-145.02-613296 sayılı yazımız.

Kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerinin tavan ücretlerini ve bu ücretlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen ilgi (a) Yönerge'de değişiklik yapılmış olup, Genel Müdürlüğümüz resmi web sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca daha önce ilgi (b) yazımız ile bildirilen ve Genel Müdürlüğümüz resmi web sitesi "Bilgi Edinme" sekmesi altında yer alan anılan konuya ilişkin bölüm de güncellenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak, uygulamada aksaklıklar yaşanmaması için gerekli duyuruların yapılması hususu,’’

 

Bildirilmektedir.

 


Yapılan Değişiklikler: 

Madde 5-

g) Limana yükleme veya boşaltma amacıyla gelip, yükleyeceği veya boşaltacağı yük oranının (konteyner (Ek ibare: Makam Olur’u-27/9/2022-661126) için TEU veya araç için adet, diğer için ton) %50’sinden fazlası transit olan gemilere, transit yük gemisi olarak uygulama yapılır. Bu oranlardan daha az değerlerde işlem yapan gemiler kendi kategorisinde değerlendirilir. 

Madde 6-

d) (Değişik: Makam Olur’u-27/9/2022-661126) Hizmetlerin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 1’nci ve 2’nci maddesinde belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması halinde kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar ücretleri %50 artırımlı olarak uygulanır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.
 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Güncel Yönerge


Ek3: Sık Sorulan Sorular

Dağıtım: Tüm üyelerimiz