Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 2.8 / 529-373 = 23/08/2022 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2022 tarih ve E-19463099-145.02-578653 sayılı yazısında;

 

“İlgi: 19.08.2022 tarihli ve 575502 sayılı Bakanlık Makam Olur’u.

 

Bilindiği üzere; Ülkemiz deniz yetki alanlarında yürütülmekte olan kılavuzluk, Römorkörcülük ve palamar hizmetlerine ilişkin tavan ücretler halihazırda Ulaştırma Bakanlığının 31/7/2003 tarih ve 216 sayılı yazısı ile 1/08/2003 tarihinde yürürlüğe giren “Liman Hizmet Tarifeleri” ile belirlenmektedir. Bu hizmetlere ilişkin ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak; deniz ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla 2003 tarihli tarifede yer alan kılavuzluk, Römorkörcülük ve palamar hizmetlerine dair yeni tavan ücretlerin belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Bu itibarla yürürlükte olan 2003 tarihli tarifede yer alan kılavuzluk, Römorkörcülük ve palamar hizmetlerine yönelik hükümler ile bu hizmetlere yönelik yapılan tüm atıfların yerine hazırlanan ve ilgi Makam Olur’u ile 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu hizmetlere ilişkin tavan ücretlerinin belirlendiği “Kılavuzluk ve Römorkörcülük ve Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge” yazımız ekinde yer almakta olup sektöre konuya ilişkin gerekli duyuruların yapılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1: İlgi Yazı

Ek2: Yönerge


Dağıtım: Tüm üyelerimiz