Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 430-304 = 01/07/2022 


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2022 tarih ve E-10172782-302.3.2-155069 sayılı yazısı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan ; Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin bazı hükümlerinde 15.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılan maddelere ait tablolar ekte gönderilmiştir.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk1 : İlgi Yazı


Ek2 : Değişiklik Tablolar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz