Menu

Duyurular


Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 46-36 = 25/01/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.01.2022 tarih ve 264/68/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping- ICS) alınan, 19 Ocak 2022 tarihli ve ICS(22)05 sayılı yazıda, ICS ve Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (International Maritime Pilot's Association -IMPA) tarafından "Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Denizcilik Sektörü Rehberi" nin güncel üçüncü baskısının yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu rehberin, gemi insanlarına ve şirketlere, kılavuz kaptanlar için güvenli transfer düzenlemelerinin sağlanmasına ilişkin kurallara ve yerleşik prosedürlere uymanın hayati önemini hatırlatmayı amaçladığı belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, kılavuz kaptanların güvenli olmayan, kusurlu transfer düzeneklerini kullanmayı reddetme hakları olduğuna, böylelikle ciddi gecikmelere sebep olabilecek durumların gelişebileceği, ayrıca liman devleti denetçilerine bildirilebilecek kusurların, geminin tam bir denetimden geçirilmesi ve para cezalarına varan yaptırımlara sebebiyet verebileceğine değinilmektedir.

İlgili yayının güncel baskısına https://bit.ly/3AmyTGo  linkinden erişim sağlanabilmektedir.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz