Menu

Duyurular


Kerç Boğazının Kapatılması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 732-510 = 14/11/2022

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 14.11.2022 tarih ve E-53900483-199-771697 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’İlgi : Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı'nın 10.11.2022 tarih ve 9-1341 sayılı yazısı. 

Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik ve İçsu Taşımacılığı Devlet Politikaları Genel Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı yazısında; Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Seyrüsefer ve Oşinografi Departmanının 476 sayılı kararı uyarınca Rusya Federasyonu toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Kerç Boğazı içinde yer alan limanlara ve kuzey yönündeki hareketlerinin kısıtlandığı bildirilmektedir. 

Yazıda devamla; özellikle ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki mevcut Ro-Ro/Pax taşımalarında transit yük taşınmasına imkan vermesi bakımından önemli olan Kerç Boğazındaki Kavkaz ve Azak Denizinde yer alan Temrük limanlarına sefer yapan gemilerin seferlerine devam edebilmesi için alternatif olarak Tuapse ve Novorossisk limanlarının önerildiği, halihazırda devam eden Ro-Ro operasyonlarının bu limanlar üzerinden sürdürülmesine imkan verecek kapasitenin adı geçen limanlarda bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, denizcilik sektörümüzün konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz