Menu

Duyurular


Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası Hk.

SİRKÜLER NO: 2,3/ 420-312   = 27/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 27/08/2014 tarih ve  3676-572 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
" Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, 26/8/2013 tarihli, 2013/146 sayılı ve 3/12/2009 tarihli, 2009/66 sayılı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri, Yeniköy Linyitleri İşletmesi, ilgili Maden Ruhsatları ve Kemerköy Liman Sahasının (Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası) bir bütün halinde özelleştirilmesi ile ilgili 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. "
           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz