Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.2  / 201-150 = 28/04/2014
 

 
Sayın Üyemiz,
 
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamaların oluşturduğu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz