Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

SİRKÜLER NO: 10,2 / 398-294  = 18/08/2014
 

 
Değerli Üyemiz,
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ nun web sayfasında, 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’ inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ’ in 2. Maddesi “Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlığını taşımakta olup gemi acentelerini çok yakından ilgilendirmektedir.
 
Yukarıda bahis edildiği üzere yayınlanan Taslak’ a görüş oluşturmak üzere; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’ inde öngördüğünüz değişikliklerin 21.8.2014 tarihine kadar Derneğimize bildirilmesini rica ederiz.
 
Üyelerimize kolaylık olmak üzere Tebliğ Taslağı ile 26/04/2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliği 2. Madadesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: Tebliğ  Taslağı
 
Ek 2: 04/06/2014 tarihli Sirkülerin Eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz