Menu

Duyurular


Karbon Yoğunluğuna Yönelik Önlemlerin Uygulamaya Girmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 728-506 = 11/11/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.11.2022 tarih ve 3605/826/2022 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization–IMO) Sera Gazı Başlangıç Stratejisi çerçevesinde belirlenmektedir.

Ayrıca, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (International Convention for the Prevention of Pollution by Ships-MARPOL) Ek-VI’da yapılan değişiklikler ile karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirleri uygulamaya koyan düzenlemeler 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, IMO’nun resmi web sitesinde (https://bit.ly/3EgYWSJ) yer alan Karbon Yoğunluğu Göstergesi (Carbon Intensity Indicator-CII) ve Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI) uygulamalarına yönelik detaylı bilgiler ve sıkça sorulan soruları içeren yazı Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulduğu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz