Menu

Duyurular


Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 3.2/059-049 = 29/01/2008

 

İçişleri Bakanlığınca, 25/01/2008 tarih ve 26767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” metni aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 5 – 31/12/2009 tarihine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim edilecek kamyon, otobüs, çekici ve tanker cinsi araçların hurdaya ayırma işlemleri, Hurda İşletmesi Müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca da yerine getirilebilir."

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanları müştereken yürütür.

 

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO

Dağıtım: Tüm üyelerimiz