Menu

Duyurular


Karayipler MoU Tarafından Düzenlenecek Olan Yangın Emniyeti Sistemleri İle İlgili Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3/418-309   = 26/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/08/2014 tarih ve  3642-568 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Karayipler Liman Devleti Kontrolü Memorandumu’nun (CMOU), ikinci Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasını (Concentrated Inspection Campaign – CIC) 1 Eylül 2014 tarihinde başlatacağı ve anılan Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasının, gemilerde SOLAS (Safety of Life at Sea – Denizde Can Güvenliği) Bölüm II-2 ve Yangın Emniyeti Sistemleri Uluslararası Koduna (International Code for Fire Safety Systems) gösterilen uyum üzerinde yoğunlaşacağı bilgisi verilmektedir.
 
Bahse konu Denetim Kampanyasının, yangın emniyetiyle ilgili meseleler hakkındaki bilinçliliği artırmayı ve aşağıdaki hususları sağlamayı amaçladığı ifade edilmektedir:
 
·         Gemilerin SOLAS Bölüm II-2’nin ve Yangın Emniyeti Sistemleri Uluslararası Kodu’nun gerekliliklerine uyum göstermesi;
·         Yangın söndürme donanımının her zaman hazır bulundurulması ve bakımının yapılması;
·         Kaptanın, görevlilerin ve mürettebatın donanım hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda eğitim almaları."
           
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 

Ek : İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz