Menu

Duyurular


Karaköy Limanı Güvenlik Komisyon Toplantı Kararları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 830-571 = 21/12/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.12.2022 tarih ve 3918/930/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 21.12.2022 tarihli ve 837120 sayılı  yazıda; 28.11.2022 tarihinde yapılan Karaköy Limanı Güvenlik Komisyon toplantısında alınan kararlar gereği, Galataport Limanı rıhtımının önünde özellikle kruvaziyer gemilerinin rıhtımda yanaşık olduğu zamanlarda, rıhtıma çok yakın seyir yapan teknelerin güvenlik zafiyetine sebep olduğu belirtilmekte olup, seyir güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla sektöre duyuruda bulunulması istendiği belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, söz konusu bölgede seyir yapacak olan deniz vasıtalarının, yerel deniz trafik kurallarına da uyulması kaydıyla, gerekli can, mal ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde seyir yapması gerektiği ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz