Menu

Duyurular


Karadeniz Liman Devleti (Black Sea Mou) Memorandumu Tarafından Yürütülen STCW 2014 Dinlenme Saatleri Hususundaki Denetim Kampanyası Ön Sonuçları Hk.

SİRKÜLER NO:22.5/63-52  = 27.01.2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 23.01.2015 tarih ve 409-67 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Liman Devleti Kontrolü Karadeniz Bölgesi Memorandumu (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna) tarafından STCW 2010 Dinlenme Saatleri hususundaki Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası’na göre yürütülen ve Eylül-Kasım 2014 tarihleri arasında yapılan yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının ön sonuçları bildirilmekte olup, ICS Üyelerinden Ekli Basın Bildirisinde yer alan ön sonuçları dikkate almaları istenmektedir.
 
İlgi yazı Eki Basın Bildirisinde, kampanya süresince altı Üye idaresi tarafından toplamda 1146 geminin denetlediği ve denetim sonucunda 6 geminin; yoğunlaştırılmış denetim kampanyası ile bağlantılı yetersizlikler kapsamında tutulduğu ve 168 uygunsuzluğun kaydedildiği bildirilmiştir.
 
Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz