Menu

Duyurular


Kaptan Talimatı

SİRKÜLER NO: 22.5 / 075-063 = 23/01/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 23.01.2017 tarihli ve 36935900-010.07.01-E.153 sayılı yazısında;

 

“Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2017 tarihli ve 19463099-130.02.03-E.1713 sayılı yazısına atfen;

 

"Barışta, Harp Tehlikesinde ve Harp Halinde Türk Ticaret Gemilerine Mahsus Talimatın” Milli Güvenlik Kurulu’nun 14.04.1963 tarihli ve 5 sayılı kararının uygun görülmesi neticesinde 23.11.1963 tarihli ve 6/2414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yürürlüğe konulduğu, Kaptan talimatı ve muhabere zarflarının bir kısmının ilgili Liman Başkanlıklarına teslim edilmekle beraber, bir kısmının akıbeti hakkında ise bilgi alınamaması ve söz konusu kitap ve muhabere zarflarının gizlilik içermesi nedeniyle, üçüncü kişilerin görmesi halinde güvenlik zafiyetine neden olacağı göz önünde bulundurularak Kaptan Talimatı uygulamasının ilgi Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlükten kaldırıldığı belirtilmekte olup varsa ticaret gemilerinde ve/veya kurumunuzda/biriminizde bulunan Kaptan Talimatı kitapları ile muhabere zarflarının imha edilmek üzere Liman Başkanlıklarına tesliminin sağlanması istenmektedir.

 

Bu itibarla konunun tüm üyelerinize iletilmesi, üyelerinizin hizmet verdiği Gemi Kaptanlıklarına konu hakkında bilgi vermesi ve varsa ticaret gemilerinde bulunan Kaptan Talimatı kitapları ile muhabere zarflarının imha edilmek üzere Liman Başkanlığımıza tesliminin sağlanması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz