Menu

Duyurular


Kabotaj Hattı Tarifesi

SİRKÜLER NO: 11.10 / 0319-0256 = 25/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/05/2009 tarih ve  2310-237/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İMEAK DTO’na, Mersin Deniz Ticaret Odasına, TCDD Genel Müdürlüğü’ne, TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 15/05/2009 tarih ve 16272 sayılı yazı ile;

 

1. Kabotaj taşımacılığını geliştirmek amacıyla 2003 yılından itibaren birtakım uygulamalar yapıldığı ve tedbirler alındığı, bu çerçevede, Liman Hizmet Tarifelerinde 2003 yılında yapılan düzenlemede Kabotaj Hattı Tarifesi’nin en düşük tarife olarak yeniden düzenlendiği, Uygulamada, Kabotaj Hattı Tarifesi’nin hangi gemilere uygulanacağı hususunda tereddütler yaşandığı belirtilerek, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan konunun netleştirilmesinin istendiği,

 

Denizcilik Müsteşarlığı’nca yapılan değerlendirmelerde, Kabotaj Hattı Tarifesinin;

 

- Denize Elverişlilik Belgesi gereği sadece limanlarımız arasında sefer yapan gemilere,

 

- Denize Elverişlilik Belgesi kapsamında, Uluslararası Sefer yapabilen gemilerden, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği çerçevesinde iç hatlara tahsis olunan (Küçük Kabotaja geçen) gemilere,

        

-  Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerden kabotaj yükü de taşıyanlara yani üzerinde millileşmemiş yükle birlikte kabotaj yükü de bulunan gemilere uygulanması gerektiğinin bildirildiği,

 

2. Ancak, Liman hizmeti veren kamu ve özel kuruluşların Denizcilik Müsteşarlığı’na yaptığı müracaatlarda, uluslararası sefer yapan bir geminin millileşmemiş yükle birlikte kabotaj yükü aldığında Kabotaj Hattı Tarifesinden yararlandırılmasının suistimallere açık olduğu ve uygulamalarda sıkıntılar oluşturacağının bildirildiği, bu hususların sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirmek üzere 28.04.2009 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda konunun değerlendirildiği,  uluslararası sefer yapan bir geminin millileşmemiş yükle birlikte, kabotaj yükü de taşıması halinde Kabotaj Hattı Tarifesinden işlem görmesinin uygulamada bir takım sıkıntılar oluşturacağı görüşünün ağırlık kazandığı,

           

Bu itibarla Liman Hizmet Tarifelerindeki Kabotaj Hattı Tarifesinin;

          

- Denize Elverişlilik Belgesinde “Müsaade Edilen Sefer Bölgesi” kısmında “Liman Seferi” veya “Kabotaj Seferi” yapacağına ilişkin kayıt bulunan gemilere,

          

- Denize Elverişlilik Belgesinde Uluslararası Sefer yapabileceğine ilişkin kayıt bulunan Türk Bayraklı gemilerden Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği kapsamında iç hatlara tahsis olunan (küçük kabotaja geçen) gemilere bu statülerini devam ettirdiği müddetçe uygulanması gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz