Menu

Duyurular


Japonya – Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması Denizyolu Taşımacılığı Sektörü

SİRKÜLER NO: 23.1  / 389-313 = 10/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/05/2017 tarih ve 1784-336/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2017 tarihli ve E.49551 sayılı yazısına atfen;

Hedef ülkelerimiz arasında yer alan, hizmet sektörü yatırımlarımızın ve hizmet ticaretimizin yoğun olduğu Japonya ile ülkemiz anısında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KOA)’nın imzalanmak üzere Japon tarafı ile müzakerelerinin Bakanlıkları tarafından yürütüldüğü,

 

Anlaşmanın kapsamında "hizmet ticareti", "mal ticareti" ve "yatırım" başlıklarının yer aldığı,

 

Ülkemizce en üst düzeyde menfaat sağlanabilmesi amacıyla yazıları Ek’inde belirtilen hizmet sunumlarının açısından Japon piyasasında karşılaşılan mevzuat ve uygulamaya ilişkin engeller ile hizmet sunucularımızın rekabet gücü açısından potansiyel arz eden sektörlere ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu,

 

Ülkemizin müzakere pozisyonunun oluşturulabilmesi ve anlaşma sonucunda hizmet sunucularımızın Japon pazarında faaliyet alanlarının genişletilebilmesi amacıyla Ülkemizce gerekçeli ve sonuca odaklı bir talep düzeyinin yaratılabilmesi için görüş ve değerlendirmelerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Bakanlıklarına bildirilmesi istenmektedir.

 

Konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin 26 Mayıs 2017 tarihine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Odamıza gönderilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: E.49551 Sayılı Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz